Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Oferta

OFERTA  NA  ROK  SZKOLNY 2023 / 2024

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Złotoryi przedstawia Państwu oferty programowe pedagogów, psychologów, logopedy. Chciałbym również poinformować, iż w roku szkolnym 2023/2024 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotoryi realizować będzie swoje statutowe działania w następujących obszarach:

  • wczesne wspomaganie,
  • wspomaganie uczniów z problemami edukacyjnymi oraz uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • wychowania i profilaktyki,
  • doradztwa zawodowego,
  • logopedii,

poprzez:

  • diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
  • terapię indywidualną, grupową zaburzeń rozwojowych, zachowań dzieci i młodzieży,
  • działalność psychoedukacyjną.

Na w/w terapie powinni być zgłaszani uczniowie, którym należałoby udzielić specjalistycznej pomocy w zakresie: problemów edukacyjnych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia), wymagających zajęć korekcyjno- kompensacyjno-wyrównawczych oraz z problemami wychowawczymi.

         Z naszej stron oferujemy pomoc psychologiczną i pedagogiczną w przygotowaniu i przeprowadzeniu: rad pedagogicznych, zespołów samokształceniowych, spotkań z rodzicami oraz konsultacje indywidualne i zbiorowe dla nauczycieli.

         Istnieje również możliwość zamieszczania publikacji pedagogów, nauczycieli na stronie internetowej naszej placówki: www.podnzlotoryja.pl.

         Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

         W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów w pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

W załączeniu:

  • oferty zajęć

         W związku z planowaniem pracy na rok szkolny 2024/2025 prosimy o składania w terminie do 30 czerwca 2024 r. propozycji i sugestii odnośnie różnorodnych form wsparcia, które uważacie Państwo za potrzebne w swoich placówkach.

         Postawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. (§ 10 ust.1 i 2, § 11)  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Banery/Logo